İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aydin Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Aydın AFAD Staj Duyurusu(Güncelleme) 09 Nisan 2018

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde staj yapmak isteyen mesleki ve teknik eğitim liselerinin öğrencileri için öğretim yılı içerisinde (Eylül – Haziran ayları arasında), ön lisans ve lisans öğrencileri için ise yaz tatili döneminde (Haziran – Eylül ayları arasında) yaptırılır. Staj Yönergesinin 7. Maddesine göre aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 15 Nisan  – 15 Haziran tarihleri arasında Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Aynı yönergenin 8. Maddesinin 6. Fıkrasında ki “bir dönem için kabul edilen stajyer sayısı, staj yapılacak İl Müdürlüğü veya merkez teşkilatının dolu kadro sayısının %50’ini geçemez” ifadesi dikkate alınarak yapılan başvurular değerlendirilecektir.

bir dönem için kabul edilen stajyer sayısı, %5' den %50' ye yükseltilmiştir. Başvurular 15 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecektrir.

Staj başvurusu için gerekli belgeler:

  1. Okullarından alacakları staj zorunluluk belgesi,
  2. Öğrenim görülen eğitim kurumundan alınan resmi öğrenci belgesi,
  3. Öğrencinin not ortalamasını gösterir belge,
  4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  5. 2 Adet Fotoğraf,
  6. Staj yapmak istediğine dair dilekçe,
  7. Staj Başvuru Formu,
  8. 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, bu kanun kapsamında ödenmesi gereken sigorta priminin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödeneceğini gösterir belge.

 

- Staj Başvuru Dilekçe Örneği

- Staj Başvuru Belgesi

- AFAD Staj Yönergesi